Πολιτική ποιότητας

Το εργαστήριό μας ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015 από την εταιρεία Tüv Hellas και λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από αυτό προδιαγραφές.

H κύρια επιδίωξη του εργαστηρίου είναι η αξιοπιστία και η ακρίβεια των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, καθώς και η παροχή υψηλού ποιοτικού επιπέδου υπηρεσιών.

ISO 9001:2015 logo

Ο καθημερινός έλεγχος της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό των παρακάτω παραμέτρων:

  • Έλεγχος προαναλυτικών παραγόντων
  • Αυστηρός ενδοεργαστηριακός έλεγχος με τη χρήση πρότυπων ορών αναγνωρισμένων οίκων
  • Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος: Αποτελέσματα: Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ορμόνες και Καρκινικοί Δείκτες
  • Συνεχής έλεγχος και συντήρηση των οργάνων και συσκευών, σύμφωνα με τις οδηγίες της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας
  • Επαναληπτικές εξετάσεις δειγμάτων, όταν είναι απαραίτητο
  • Επιλογή υλικών και αντιδραστηρίων με μοναδικό κριτήριο την ποιότητά τους
  • Χρήση barcode και επικοινωνία των αναλυτών με τους κεντρικούς υπολογιστές
  • Κλινική εκτίμηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων
  • Διαρκής εκσυγχρονισμός
  • Διαρκής επιστημονική ενημέρωση