Ασφαλιστικά Ταμεία

Το εργαστήριό μας έχει συνάψει σύμβαση με τα παρακάτω ταμεία:

-ΕΟΠΥΥ: Στο ταμείο αυτό ενσωματώθηκαν τα ταμεία: ΟΠΑΔ (Δημόσιο), ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, Οίκος Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εθνική κλπ), ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΥΔΕ, ΤΣΜΕΔΕ), ΤΥΠΑΤΕ
-Λιμενικό Σώμα
-Στρατός Ξηράς (για τα μέλη)
-Πολεμικό Ναυτικό (για τα μέλη)
-Πολεμική Αεροπορία (για τα μέλη)
-Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων
-Ελληνικά Πετρέλαια
-ΤΥΠΕΤ

Σχετικές πληροφορίες
ΕΟΠΥΥ: Τα παραπεμπτικά πρέπει να είναι ηλεκτρονικά. Οι ασφαλισμένοι καλύπτουν το 15% του κόστους των εξετάσεων
Λιμενικό Σώμα: Οι εντολές χρειάζονται πάντα θεώρηση
Στρατός ΞηράςΠολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία: Οι εντολές χρειάζονται πάντα θεώρηση στους αντίστοιχους ελεγκτές
ΤΥΠΕΤ: Το ταμείο καλύπτει όλο το κόστος των εξετάσεων