Οργάνωση εργαστηρίου

Σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, μέσα από ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλυτών τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και μία άψογα οργανωμένη συνεργασία μεταξύ των μελών του προσωπικού, το Διαγνωστικό Εργαστήριο Βιοπαθολογίας του Χάρη Καραχριστιανίδη επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών του.

Το εργαστήριο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σε όλα τα στάδια διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων. Με τη χρήση κωδικών barcode ταυτοποιούνται όλα τα δείγματα από τη στιγμή της δειγματοληψίας έως και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Η επικοινωνία των αναλυτών του εργαστηρίου με το σύστημα μηχανοργάνωσης επιτρέπει την αυτόματη πραγματοποίηση των απαιτούμενων αναλύσεων και την αυτόματη καταχώρηση των αποτελεσμάτων. Έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λάθους, εξασφαλίζοντας αξιόπιστα αποτελέσματα και επιταχύνεται σε μέγιστο βαθμό η διαδικασία των εξετάσεων.

Το ιστορικό των εξετάσεων που έχετε κάνει υπάρχει στο εργαστήριό μας και έτσι μπορούμε να επανατυπώσουμε άμεσα οποιαδήποτε παλαιότερα αποτελέσματα χρειαστείτε. Επίσης, κάθε φορά που κάνετε εξετάσεις, μπορούμε εύκολα να τις συγκρίνουμε με τις προηγούμενες που έχετε κάνει.

Με την καθημερινή λήψη αντιγράφων ασφαλείας τα αποτελέσματά σας εξασφαλίζονται ακόμα και σε περίπτωση που καταστραφεί ή κλαπεί ο υπολογιστής.