Προληπτικές εξετάσεις

Η σύγχρονη άποψη για την υγεία εστιάζει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον στον τομέα της πρόληψης και της πρώιμης διάγνωσης. Σήμερα είναι διαθέσιμες πολλές εξετάσεις, που συμβάλουν στην ανίχνευση παθολογικών καταστάσεων πριν την εγκατάσταση των συμπτωμάτων. Προτείνονται οι παρακάτω εξετάσεις.

Παιδιά, νέοι
Άντρες <40 ετών
Άντρες >40 ετών
Γυναίκες
Οστεοπόρωση
Γενική αίματος
Γενική αίματος
Γενική αίματος
Γενική αίματος
Ασβέστιο ορού
ΤΚΕ ΤΚΕ
ΤΚΕ ΤΚΕ Φώσφορος ορού
Σάκχαρο Σάκχαρο Σάκχαρο Σάκχαρο ALP
Ουρία Ουρία Ουρία Ουρία Παραθορμόνη
Κρεατινίνη Κρεατινίνη Κρεατινίνη Κρεατινίνη Οστεοκαλσίνη
Ουρικό οξύ
Ουρικό οξύ
Ουρικό οξύ
Ουρικό οξύ
25-OH Βιταμίνη D
Χοληστερίνη Χοληστερίνη Χοληστερίνη Χοληστερίνη Ασβέστιο ούρων 24h
Τριγλυκερίδια Τριγλυκερίδια Τριγλυκερίδια Τριγλυκερίδια TSH
HDL HDL HDL HDL  
LDL LDL LDL LDL  
SGOT SGOT SGOT SGOT  
SGPT SGPT SGPT SGPT  
γ-GT γ-GT γ-GT γ-GT  
ALP
Γενική ούρων
PSA Σίδηρος  
Σίδηρος
Γενική ούρων
Φερριτίνη
 
Φερριτίνη
  Γενική ούρων
 
Γενική ούρων