Εξοπλισμός

Οι αναλυτές του εργαστηρίου μας, που έχουν επιλεγεί προσεκτικά με μόνο κριτήριο την ποιότητά τους, είναι τελευταίας τεχνολογίας από κορυφαίες εταιρίες του χώρου.

Οι βασικοί αναλυτές που χρησιμοποιούμε είναι οι εξής:

Roche Sysmex XS1000i

Ο αναλυτής αυτός πραγματοποιεί την ανάλυση των αιματολογικών παραμέτρων, δηλαδή τη Γενική αίματος (αιματοκρίτης, λευκά αιμοσφαίρια, τύπος λευκών, αιμοπετάλια, δείκτες ερυθρών κλπ).

Sysmex XS1000i

Roche Cobas Integra 400 plus

Σε αυτόν τον αναλυτή πραγματοποιούνται οι βιοχημικές εξετάσεις, όπως: Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, SGOT, SGPT, Αλκαλική φωσφατάση, γ-GT, LDH,  Χολερυθρίνη, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Φώσφορος, Σίδηρος κλπ.

Cobas Integra 400 plus

Roche Cobas e 411

Στον ανοσολογικό αναλυτή πραγματοποιούνται εξετάσεις με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας, όπως:

 • Φερριτίνη
 • ορμόνες θυρεοειδή (TSH, T3, T4, FT3, FT4, Anti-TPO, Anti-Tg κλπ)
 • ορμόνες γονιμότητας (Χοριακή γοναδοτροπίνη, FSH, LH, E2, Προλακτίνη, Προγεστερόνη, Τεστοστερόνη κλπ)
 • ανίχνευση αντισωμάτων για Ερυθρά, Τοξόπλασμα, CMV, ηπατίτιδα κλπ)
 • καρκινικοί δείκτες (PSA, fPSA, CEA, AFP, CA 125, CA 15-3, CA 19-9 κλπ)
 • Είναι από τους λίγους αναλυτές που είναι πιστοποιημένος από το Fetal Medicine Foundation για τη μέτρηση του PAPP-A και της ελεύθερης HCG στο 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Με τη βοήθεια του προγράμματος SsdwLab 5, στο οποίο δηλώνουμε τα αποτελέσματα των ορμονικών μετρήσεων, καθώς και τα υπερηχογραφικά δεδομένα, υπολογίζεται η πιθανότητα για σύνδρομο Down, Τρισωμία 18 και Τρισωμία 13.
Roche Cobas e 411

bioMerieux Vidas

Είναι ανοσολογικός αναλυτής όπως και ο Immulite 1000 στον οποίο πραγματοποιούνται εξετάσεις για:

 • ανίχνευση αντισωμάτων για Ερυθρά, Τοξόπλασμα, CMV, ηπατίτιδες, HIV I/II 4ης γενιάς κλπ)
 • καρκινικοί δείκτες (PSA, fPSA, CEA, AFP, CA 125, CA 15-3, CA 19-9 κλπ)
 • ορμόνες όπως Προγεστερόνη, Τεστοστερόνη κλπ
 • Anti-TPO, Anti-Tg
 • βιταμίνη 25-OH-D3
 • Αντιμυλλέριος ορμόνη (AMH)
 • Τροπονίνη I υψηλής ευαισθησίας
miniVIDAS

Stago STart 4

Στον αναλυτή αυτόν πραγματοποιούνται οι εξετάσεις που αφορούν την πήξη του αίματος (PT, INR, PTT, Ινωδογόνο κλπ).

Stago STart 4

Reichert UNISTAT

Στον αναλυτή αυτόν προσδιορίζουμε με μεγάλη ακρίβεια τον νεογνικό ίκτερο. Για τη μέτρηση της χολερυθρίνης με αυτόν τον αναλυτή δεν απαιτείται αιμοληψία από το χέρι, χρησιμοποιούμε ελάχιστο τριχοειδικό αίμα που παίρνουμε από τη φτέρνα.

Reichert Unistat

Dräger JM-105

Στον αναλυτή αυτόν προσδιορίζουμε με μεγάλη ακρίβεια τον νεογνικό ίκτερο. Η διαφορά από τον προηγούμενο αναλυτή είναι ότι η μέτρηση της χολερυθρίνης γίνεται αναίμακτα και ανώδυνα.

Dräger JM-105

Bio-rad D10

Για τη διερεύνηση των αιμοσφαιρινοπαθειών (πχ μεσογειακή αναιμία) καθώς και τη μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) διαθέτουμε τον αναλυτή Bio-rad D10 που βασίζεται στην HPLC (Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης), που είναι η μέθοδος αναφοράς για τις παραπάνω μετρήσεις.

Bio-rad D10

Phadia UniCAP 100

Στον αναλυτή αυτόν γίνεται η διερεύνηση των αλλεργιών με τη μέθοδο αναφοράς ImmunoCAP. Ελέγχουμε την ολική IgE, τις ειδικές ανοσοσφαιρίνες για 650 αλλεργιογόνα (πχ γύρεις, τρόφιμα, φάρμακα κλπ), την τρυπτάση κλπ.

Phadia UniCAP 100